Adam i Romuald Szumscy

Adam i Romuald Szumscy

W Sekcji Studenckiej POW w Tarnowie, powstałej w 1918 r., były trzy pary rodzeństwa. Bracia Dąbrowowie z Bochni zostali przedstawieni w poprzednim numerze miesięcznika. Historia braci Gucwów okazała się smutna. Będzie jeszcze o nich mowa. Byli także bracia Szumscy, Adam i Romuald, którzy w roku szkolnym 1918/19 uczęszczali do maturalnej klasy II Gimnazjum.

Urodzili się w Galicji Wschodniej. Adam w 1899 r. w Mikulińcach, a Romuald w 1901 r. w Starym Samborze. Ich ojciec, Jan, lwowianin, był inspektorem szkolnym, pracującym w różnych częściach prowincji. Edukację gimnazjalną rozpoczęli w Jarosławiu, aby od 1912 r. kontynuować ją w Tarnowie. Do II Gimnazjum uczęszczał Karol Kawęcki, organizator Sekcji Studenckiej. Ze wszystkich tarnowskich szkół średnich najwięcej jego podwładnych było właśnie z tej placówki. Bracia Szumscy zdali maturę w 1919 r.

W latach 20. zdobyli wykształcenie prawnicze. Wstąpili w szeregi Polskiej Partii Socjalistycznej. Dla Romualda działalność polityczna stała się prawdziwym żywiołem. Został jednym z czołowych socjalistów w Małopolsce, nieustannie kursując między Krakowem, gdzie mieszkał, a Tarnowem. Piął się w górę w partyjnych strukturach. Wiele lat był radnym miejskim w Krakowie. Pisał liczne artykuły do PPS-owskich gazet: „Naprzodu” i „Robotnika”. Przyjaźnił się z Adamem i Lidią Ciołkoszami oraz Józefem Cyrankiewiczem, wymieniając jedynie socjalistów o tarnowskich korzeniach. Ten drugi wspominał, że był niesłychanie miłym człowiekiem, ale po suto zakrapianych spotkaniach lubił wygłaszać ostre przemówienia. Jego postawa zradykalizowała się w latach 30. Wielokrotnie skazywany był na karę więzienia. Podczas wojny trafił do sowieckiej niewoli. Uratowała go amnestia po układzie Sikorski-Majski. Kontynuował swoją działalność socjalistyczną, najpierw w Londynie, potem w Nowym Jorku. Tam, w 1951 r., ukazała się jego praca „Labour and the Soviet System”, opisująca powojenną sowietyzację państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wrócił do Polski w 1956 r., do Warszawy. Zginął w wypadku samochodowym 8 lat później, tak przynajmniej napisano w jego biogramie w Polskim Słowniku Biograficznym. Ciołkosz w nowojorskim „Robotniku Polskim” zasugerował, że się otruł, a z myślami samobójczymi nosił się już wcześniej. Więc jak było?

Adam Szumski był tarnowskim adwokatem i po wojnie stałym bywalcem „Tatrzańskiej”. Nienagannie ubrany, szarmancki wobec kobiet, zawsze w humorze, po paru koniakach, z chorą prostatą, budził nieraz sensację zraszając rabatki przy werandzie - taki jego opis umieścił Antoni Sypek w książkowej historii kawiarni. Mecenas zmarł w 1970 r.

Bracia Szumscy pochowani są w rodzinnym grobowcu na Starym Cmentarzu w Tarnowie, w kwaterze XIII. Czy znajduje się on pod opieką potomków? Romuald nie założył rodziny. Adam się ożenił, więc może dzieci lub wnuki z tej strony pamiętają o rodzinnej tradycji.

Galeria Postaci

PIERWSZE NIEPODLEGŁE

Postacie związane z tarnowskim zrywem niepodległościowym w roku 1918

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.